Dịch trang sang :
◆ CHÚ Ý : cảm ơn bạn đã để ý đến chú ý này, chú ý của bạn đã được chú ý.
◆ Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng be bét ai ưa thì vào


Upload| Clip| Đua Top|Game|

[Thông Báo] Sau vài ngày nữa, wap sẽ chuyển qua Wap truyện www.vinatruyen.xwap.info tin tức mobile, thủ thuật, truyện,..sẽ cập nhật ở vinatruyen. Trân trọng thông báo.

•Quyết tâm xây dựng 1 nền wap việt không lừa đảo→♥WapTienIchSo1♥←

- Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>>File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac.
Vào site-3 tạo forum structuredon themes.
ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>>new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5 trang lưu trữ game, hình, video, nhạc, và file khác
vào upload game,hình,...
::edit site:: >>> file uploader>>> dòng đầu: upload file.
dòng 2: Upload thành công chúcbạn vui vẻ
dòng 3: bỏ trống
dòng 4: để nguyên
dòng 5 Code

:::file::Tiêu Ðề<br/>::var-1::<br/>Giới thiệu<br/>::comment::::submit::

dòng 6: chọn thư mục lưu >>> xong làm tương tự 4 trang upload còn lại
vào lưu trữ game,hình... post code này

<font color="blue">:filelist:o=tu,d=2,l=100,s=:geti-number(1):::»»Tên file: %name%<br/>»»Kích thướt file:%size%<br/>»»Đã tải về:%count% Lượt<br/>€ Người Upload: %luser_upl%<br/>€ Tiêu Đề: %var-1%<br/>€ Giới Thiệu: %comment%<br/><a href="forum2_theme_791881.xhtml?tema=%file_id%&get-u=%:admin-hash-amp:">€ Bình Luận</a><br/><a href="%url%"><b>**Tải Về**</b></a>::<hr/><hr/>:/filelist:<br/><b>Trang Sau</b>:paging:n=:geti-number(1):,u=site_id.xhtml?get-number=%n%:admin-hash-amp: :: %prev% %n%|%n%| %n% |%next%:/paging:<hr/></font>

nhớ thay id nhé. ở chỗ d=2 các ông thay bằng id của thư mục cho phù hợp
thay id forum bình luận luôn nhé
Tiếp code này

<div class="phdr"><b>⊕Upload nhanh</b></div>

rồi vào ::edit site:: >>> file uploader >> ở đây làm upload nhanh nên khỏi thêm tiêu đề với giới thiệu nhé
Tiếp thay id cho phù hợp

<div class="footer"><font color="red"><b>hãy chọn mục upload</b></font></div><divclass="list1">◆<a href=":url-site-2:">Upload Game℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-3:">Upload HìnhẢnh℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-4:">Upload nhạc℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-5:">Upload Video℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-6:">Upload File Khác℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-7:">Lưu Trữ Game℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-9:">Lưu Trữ Hình Ảnh℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-8:">Lưu Trữ Nhạc℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-10:">Lưu Trữ Video℡</a></div><div class="list1">◆<a href=":url-site-11:">Lưu Trữ File Khác℡</a></div>

Tiếp

<div class="phdr"><b>⊕Game mới up</b></div>

Tiếp

<div class="gmenu"style="border:1px solid #0082ff;">:filelist: d=2, o=tu, n=0,l=1 ::Tên Game:<a href="site_7.xhtml?get-fid=%file_id%:admin-hash-amp:"><font color="red">%name%</font></a><font color="blue">(%size%)</font>:: :/filelist:</div>

Tiếp

<div class="phdr"><b>⊕ Công cụ</b></div>

Tiếp

<div class="list1">◆<a href=":url-site-12:">Tìm kiếm file℡</a></div>

vào site -3 tạo new page >>> name: tìm kiếm file >>> post code

<div class="phdr"><b>⊕Công Cụ Tìm Kiếm</b></div><form method="get"action="site_:getid-site:.xhtml"><input type="text"name="get-s"value=":get-s(Nhập từ khóa):"/>:admin-hash-input:<input type="submit"value="Tìm"/></form>:filelist:d=1 2 3 4 5 6 78 9,l=100,x=s ::%lname%:::get-s: :/filelist:

Quay lại index dán code này vào

<div class="phdr"><b>⊕Thống Kê</b></div><div class="tmn"><b>Tổng số file đã up :</b>:ftstat-count:<br/><b>gồm :</b>:ftstat-size:<b><br/>Up max tối đa:</b>:ftstat-maxupl:</div>

xong rồi nhé, việc còn lại là thayid site, forum, thư mục cho phù hợp


Ads - Nhà tài trợ :

[ Home ][ Reload ][ Báo Lỗi ]
Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3957 gửi 8009
Thống Kê :
C-STAT

•Hỗ Trợ:Công cụ Admin:
Tạo-ABlog-EBlog-Upfile-File
Tình yêu bạn và ấy mấy % ??
SEO : Bạn đến từ :
Sitemap.xml | Sitemap.html
Tags: Xtgem.com, |, wap, sạch, cho, mobile,, đơn, giản, mà, hiệu, qủa
Old school Swatch Watches