Disneyland 1972 Love the old s
Dịch trang sang :
◆Chưa học xong chưa đi ngủ.
Chưa học đủ chưa Online

◆Đêm không sao
Trăng lên cao
Siêu nhân Gao
Bay lên cao
Đang lao xao
Rớt xuống ao
Nhưng không sao
Có áo phao
Nên chả sao
Chuyện tào lao….


Upload| Clip| Đua Top|Game|

[Thông Báo] Sau vài ngày nữa, wap sẽ chuyển qua Wap truyện www.vinatruyen.xwap.info tin tức mobile, thủ thuật, truyện,..sẽ cập nhật ở vinatruyen. Trân trọng thông báo.

•Quyết tâm xây dựng 1 nền wap việt không lừa đảo→♥WapTienIchSo1♥←

Tin Nhắn Số 1
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\,\. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
" - .,. - "

, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-.,+'+._.+'+,
', I l0ve he0 ,'
"+._.+""""""+._.+"


SMS 18715 gửi 8509
Tin Nhắn Số 2
("._.) (._.")
,/""", ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" ,,/"*" ,
" "" " " "" "
("._.)(._.")
,/"""' /"*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . /"" * "" . "
" -._. - "


SMS 18716 gửi 8509
Tin Nhắn Số 3
-.•:|||||:•.-.•:|||||:•.
---(#'.__.'#).I.(#'.__.'#)
-----("_")--<♥>--("_")
-------(LOVE-&-YOU)
------------("_")

SMS 18717 gửi 8509
Tin Nhắn Số 4
1!2!3!
Chuan bi nao!...San sang chua!..


Bat ngo ney!..


loading. 0%


loading.. 25%


loading... 50%


loading.... 75%


loading. 90%


loading.. 99%


loading...99,5%


loading.... 100%

||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||

I __


I L __


I L0 __


I L0V __


I L0VE __


I L0VE Y __


I L0VE Y0 __


.-**+_+**-.**-.
( I__L0VE_Y0U.)
'"*,._;";_,._;"'
SMS 18718 gửi 8509
Tin Nhắn Số 5
.-+-._.-+-.
__". A ."
.-+-._.-+-. ._.-+-
. ". Yeu ." E ."
"+. _.+' +._.+"
____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\ ". L&N ."
|_|___::_|'+.__.+'
I / forever
Love / only
You / love
1
2
3
_
/\
|_|
___
/\___
|_|___
____
/\___
|_|___:
____::
/\_____
|_|___::_
____::___
/\________\
|_|___:_:_|
NGOI NHA VA NHUNG DUA TRE!

SMS 18719 gửi 8509
Tin Nhắn Số 6.*""+._.+""*._.+""*.
_"._____I☆ U_____."
__"+._.+""+._.+"
。.. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ \ 。
。-| _ 画 _ 画 _ |_'| ☆ 。
♀ Ck iu vk ♂
(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
(")_(")_(")_(")
Volum: max
▁▂▃▄▅▆▇█
Mai mai ben nhau em nhe!
------★☆★ ------
SMS 18720 gửi 8509
Tin Nhắn Số 7
|"""""|
''''||"''
|'"__"'|☆★
|"""|........ ☆ ..\""\../""/
|...|__.. ("☆") ..\..\/../
| _☆___| (____)..\__ / € ë
\"""\/""/
\ ..../;"☆": |""|_|"'"|
/_☆/ :____: | ___☆__|
★ I ☆ lOve ☆ You ★
SMS 18721 gửi 8509
Tin Nhắn Số 8
。ーゞ丷 。☆☺-☺ ☆ 。 ★。
\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。
/|\。★ 。☆ |0V3 ☆。
ღ / / ☆ ☺ / ★ / ☺ 。 / • 。
•/。ღ /☺ / 。☆ ☆。 ★。\
|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/
|\。★ 。☆ ゞ丷
☆☆。ーゞ丷

SMS 18722 gửi 8509
Tin Nhắn Số 9
|☺V3 .★。 ☆ ☆。★ *(`'·.¸
(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* »~:¤.·º`·. I ♥
U .·´º·.¤:~« *(¸.·'´(¸.·'´*
¤*`'·.¸)`'·.¸)*
。HAPPY ☺ - ☺
★。 ☆ 。 ☆ !。★ 。☆ |0V
3 ☆。 ღ ☆ ☺ / ★ / 。 / • 。
•/。ღ /☺ / 。☆
SMS 18723 gửi 8509
Tin Nhắn Số 10
、、、☆、、、\\*\\
★、
CUTE\\*\\。
★、、、、、、、☆ \*★、
☆、\\☆\\\\、*\
MY
\☆、\☺+☺=♥ \\、、*
\\、、。*lov3\\\\*
\\★\\\。★ \*FOR、
★。、* \。★ 。、、☆\
\\、、*\*
Y0U。*。
\、、\\
SMS 18724 gửi 8509
Tin Nhắn Số 11
☆('''*.*''')☆
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
'*., I love you."
☆ ('''*.*''')☆
'*☆*'
★。☆ 。★。☆
____for________
(¯`v´¯)_ever____
`•.¸.•´_____♥__
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•


SMS 18725 gửi 8509
Tin Nhắn Số 12
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
!=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!
Cám ơn đời mỗi sớm mai thứcdậy!
Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương!
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
SMS 18726 gửi 8509
Tin Nhắn Số 13
*-.
-- ---»
*-'
*- ,
--- -»
*- '
*-.
»»»-----»
*-'
*-.
»»»-----»
*-'
.-=-._
.-=-._
--» ".
'+._
.-=-._.- =-.
----» ". .'
'+._.+'
.-=-._.-=-.
»»»---- .'»
'+._.+'
.:! !:._.:! !:._.:! !
:. "::: I LOVE U :::"
"-!_ !-""-!_!- "
SMS 18727 gửi 8509
Tin Nhắn Số 14
******** **(¨`·.·´¨) ***********
******(¨`·.·´¨).¸(¨`·.·´¨) ****** *
(¨`·.·´`·. ¸.· ´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
**`·.¸.·´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.·´**
******* (¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨) *******
********`·.¸(¨`·.·´¨)..· ´********
*****forever *`·.¸.·´*forever*****
SMS 18728 gửi 8509
Tin Nhắn Số 15
(¨`·.·´¨)
(¨`·.·´¨).¸. (¨`·.·´¨)
(¨`·.·´`·. ¸.· ´***`·.¸.·´`·.·´¨)
`·.¸.· ´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.· ´
(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨) `·.¸ (¨`·.·´¨)..·´
forever *`·.¸.·´*forever
SMS 18729 gửi 8509
Tin Nhắn Số 16("._ .) (._.")
,/ """, ,/ "*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ ,,/ "*" ,
" "" " " "" "
("._ .)(._.")
,/ """' / "*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . / "" * "" . "
" -._. - "
SMS 18730 gửi 8509
Tin Nhắn Số 17
..•.. ღ / ☆ / ☺ /★
.. . / ☺ / 。 / •. . . .
..•..。 •/。ღ / ☺ /.
. . ./ ☺ / ☆ / 。 /.
.. ..- +-._.-+-._.-+- . .
.. .."..I.love.You.." .
. .. ._"+._.+"+._.+"_..
.»—(¯°•_♥_•°¯) —«.
Anh muốn mình . .
mãi bên nhau . . . .
SMS 18731 gửi 8509
Tin Nhắn Số 18
..( "><'),(" ) . . .
..(. . 'º('. . .) . . ..
··( ,,)v)(v(,) \...
··|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸| \
☆. I |☺V3 U.☆
Hun trộm anh à?
☺+☺=♥ Đồ
ngốc kia anh
yêu em nhiều lắm!
☆. I |☺V3 U.☆
SMS 18732 gửi 8509
Tin Nhắn Số 19
("*--._"\"/"_ .--*")
"-._¤_..ANH.._ ¤_.-"
( _./:\._ )
("*--._"\"/"_ .--*")
"-._¤_..YÊU.._¤_ .-"
( _./:\._ )
("*--._"\"/"_.--*")
"-._¤_...EM..._¤_ .-"
( _./:\._ )
SMS 18733 gửi 8509
Tin Nhắn Số 20
。、、\ ☆ 、.
。\☆\\ \..
\、*\\ ☆..
、\、、\、
\★ I ♥ U ★。
。、、、、、 .
Happy To Day! ..
、、。\\☆ ..
。\☆\\\. .
\、*\\☆ ..
。 ★。 ☆ 。. . .
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
. . . |画_画|_'|☆ .
。 ☺-☺ ☆ . . . ..
SMS 18734 gửi 8509
Tin Nhắn Số 21
.*""+._. +""*. . . . . . .
..*. . . I . . .* . . . . . . .
. . ."+._ .+" . . . . . . . . .
. . . .*""+._.+""* . . .
. . . ..*. Love .* . . . .
. . . . . . "+._.+". . . . . .
. . . . . ..*""+._.+""*.
. . . . . . .*. .You. .*. .
. . . . . . . . ."+._.+" . . .
SMS 18735 gửi 8509
Tin Nhắn Số 22
.*"**:_:**"*.
*. ..Em .... àk.. .*
"+.. ..☆.. ..+"
(*._.) "*._.*" (._.")
\。 \、。\
.*"*:._ ☆_.:*"*.
*"I.LOVE.U"*
"+.. ..☆.. ..+"
(*._.) "*._.*" (._.")
\。 \、。\
Yêu ☺ +☺=♥ Em
SMS 18736 gửi 8509
Tin Nhắn Số 23
☆ ·.¸(`'·.¸* ¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
。ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆
SMS 18737 gửi 8509
Tin Nhắn Số 24
____$$ $_____$$$_____
__$_ ____$_$_____$___
__$ ______$______$___
___ $___S2/S2___$____
_ ____$_LOVE _$__ ___
_______$___$________
_________$__________
SMS 18738 gửi 8509

Ads - Nhà tài trợ :

[ Home ][ Reload ][ Báo Lỗi ]
Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3957 gửi 8009
Thống Kê :
C-STAT

•Hỗ Trợ:Công cụ Admin:
Tạo-ABlog-EBlog-Upfile-File
Cực HOT. Bói tình yêu Online
SEO : Bạn đến từ :
Sitemap.xml | Sitemap.html
Tags: SMS, đẹp,SMS, , nghĩa,....Sms, hay,mẫu, tin, nhắn, chúc, hay,tin, nhắn, xếp, hình, hay,tin, nhắn, xếp, hình, , nghĩa,tin, nhắn, hình, đẹp,ứng, dụng, gửi, tin, nhắn, hình