Ring ring
Dịch trang sang :
◆Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
◆ Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng be bét ai ưa thì vào


Upload| Clip| Đua Top|Game|

[Thông Báo] Sau vài ngày nữa, wap sẽ chuyển qua Wap truyện www.vinatruyen.xwap.info tin tức mobile, thủ thuật, truyện,..sẽ cập nhật ở vinatruyen. Trân trọng thông báo.

•Quyết tâm xây dựng 1 nền wap việt không lừa đảo→♥WapTienIchSo1♥←

Tin Nhắn Số 1
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\,\. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
" - .,. - "

, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-.,+'+._.+'+,
', I l0ve he0 ,'
"+._.+""""""+._.+"


SMS 18715 gửi 8509
Tin Nhắn Số 2
("._.) (._.")
,/""", ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" ,,/"*" ,
" "" " " "" "
("._.)(._.")
,/"""' /"*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . /"" * "" . "
" -._. - "


SMS 18716 gửi 8509
Tin Nhắn Số 3
-.•:|||||:•.-.•:|||||:•.
---(#'.__.'#).I.(#'.__.'#)
-----("_")--<♥>--("_")
-------(LOVE-&-YOU)
------------("_")

SMS 18717 gửi 8509
Tin Nhắn Số 4
1!2!3!
Chuan bi nao!...San sang chua!..


Bat ngo ney!..


loading. 0%


loading.. 25%


loading... 50%


loading.... 75%


loading. 90%


loading.. 99%


loading...99,5%


loading.... 100%

||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||

I __


I L __


I L0 __


I L0V __


I L0VE __


I L0VE Y __


I L0VE Y0 __


.-**+_+**-.**-.
( I__L0VE_Y0U.)
'"*,._;";_,._;"'
SMS 18718 gửi 8509
Tin Nhắn Số 5
.-+-._.-+-.
__". A ."
.-+-._.-+-. ._.-+-
. ". Yeu ." E ."
"+. _.+' +._.+"
____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\ ". L&N ."
|_|___::_|'+.__.+'
I / forever
Love / only
You / love
1
2
3
_
/\
|_|
___
/\___
|_|___
____
/\___
|_|___:
____::
/\_____
|_|___::_
____::___
/\________\
|_|___:_:_|
NGOI NHA VA NHUNG DUA TRE!

SMS 18719 gửi 8509
Tin Nhắn Số 6.*""+._.+""*._.+""*.
_"._____I☆ U_____."
__"+._.+""+._.+"
。.. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ \ 。
。-| _ 画 _ 画 _ |_'| ☆ 。
♀ Ck iu vk ♂
(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
(")_(")_(")_(")
Volum: max
▁▂▃▄▅▆▇█
Mai mai ben nhau em nhe!
------★☆★ ------
SMS 18720 gửi 8509
Tin Nhắn Số 7
|"""""|
''''||"''
|'"__"'|☆★
|"""|........ ☆ ..\""\../""/
|...|__.. ("☆") ..\..\/../
| _☆___| (____)..\__ / € ë
\"""\/""/
\ ..../;"☆": |""|_|"'"|
/_☆/ :____: | ___☆__|
★ I ☆ lOve ☆ You ★
SMS 18721 gửi 8509
Tin Nhắn Số 8
。ーゞ丷 。☆☺-☺ ☆ 。 ★。
\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。
/|\。★ 。☆ |0V3 ☆。
ღ / / ☆ ☺ / ★ / ☺ 。 / • 。
•/。ღ /☺ / 。☆ ☆。 ★。\
|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/
|\。★ 。☆ ゞ丷
☆☆。ーゞ丷

SMS 18722 gửi 8509
Tin Nhắn Số 9
|☺V3 .★。 ☆ ☆。★ *(`'·.¸
(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* »~:¤.·º`·. I ♥
U .·´º·.¤:~« *(¸.·'´(¸.·'´*
¤*`'·.¸)`'·.¸)*
。HAPPY ☺ - ☺
★。 ☆ 。 ☆ !。★ 。☆ |0V
3 ☆。 ღ ☆ ☺ / ★ / 。 / • 。
•/。ღ /☺ / 。☆
SMS 18723 gửi 8509
Tin Nhắn Số 10
、、、☆、、、\\*\\
★、
CUTE\\*\\。
★、、、、、、、☆ \*★、
☆、\\☆\\\\、*\
MY
\☆、\☺+☺=♥ \\、、*
\\、、。*lov3\\\\*
\\★\\\。★ \*FOR、
★。、* \。★ 。、、☆\
\\、、*\*
Y0U。*。
\、、\\
SMS 18724 gửi 8509
Tin Nhắn Số 11
☆('''*.*''')☆
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
'*., I love you."
☆ ('''*.*''')☆
'*☆*'
★。☆ 。★。☆
____for________
(¯`v´¯)_ever____
`•.¸.•´_____♥__
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•


SMS 18725 gửi 8509
Tin Nhắn Số 12
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
!=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!
Cám ơn đời mỗi sớm mai thứcdậy!
Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương!
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
SMS 18726 gửi 8509
Tin Nhắn Số 13
*-.
-- ---»
*-'
*- ,
--- -»
*- '
*-.
»»»-----»
*-'
*-.
»»»-----»
*-'
.-=-._
.-=-._
--» ".
'+._
.-=-._.- =-.
----» ". .'
'+._.+'
.-=-._.-=-.
»»»---- .'»
'+._.+'
.:! !:._.:! !:._.:! !
:. "::: I LOVE U :::"
"-!_ !-""-!_!- "
SMS 18727 gửi 8509
Tin Nhắn Số 14
******** **(¨`·.·´¨) ***********
******(¨`·.·´¨).¸(¨`·.·´¨) ****** *
(¨`·.·´`·. ¸.· ´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
**`·.¸.·´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.·´**
******* (¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨) *******
********`·.¸(¨`·.·´¨)..· ´********
*****forever *`·.¸.·´*forever*****
SMS 18728 gửi 8509
Tin Nhắn Số 15
(¨`·.·´¨)
(¨`·.·´¨).¸. (¨`·.·´¨)
(¨`·.·´`·. ¸.· ´***`·.¸.·´`·.·´¨)
`·.¸.· ´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.· ´
(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨) `·.¸ (¨`·.·´¨)..·´
forever *`·.¸.·´*forever
SMS 18729 gửi 8509
Tin Nhắn Số 16("._ .) (._.")
,/ """, ,/ "*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ , ,/ "*" ,
" "" ",,,," "" "
("._ .) (._.")
,/ """ ,,/ "*" ,
" "" " " "" "
("._ .)(._.")
,/ """' / "*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . / "" * "" . "
" -._. - "
SMS 18730 gửi 8509
Tin Nhắn Số 17
..•.. ღ / ☆ / ☺ /★
.. . / ☺ / 。 / •. . . .
..•..。 •/。ღ / ☺ /.
. . ./ ☺ / ☆ / 。 /.
.. ..- +-._.-+-._.-+- . .
.. .."..I.love.You.." .
. .. ._"+._.+"+._.+"_..
.»—(¯°•_♥_•°¯) —«.
Anh muốn mình . .
mãi bên nhau . . . .
SMS 18731 gửi 8509
Tin Nhắn Số 18
..( "><'),(" ) . . .
..(. . 'º('. . .) . . ..
··( ,,)v)(v(,) \...
··|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸| \
☆. I |☺V3 U.☆
Hun trộm anh à?
☺+☺=♥ Đồ
ngốc kia anh
yêu em nhiều lắm!
☆. I |☺V3 U.☆
SMS 18732 gửi 8509
Tin Nhắn Số 19
("*--._"\"/"_ .--*")
"-._¤_..ANH.._ ¤_.-"
( _./:\._ )
("*--._"\"/"_ .--*")
"-._¤_..YÊU.._¤_ .-"
( _./:\._ )
("*--._"\"/"_.--*")
"-._¤_...EM..._¤_ .-"
( _./:\._ )
SMS 18733 gửi 8509
Tin Nhắn Số 20
。、、\ ☆ 、.
。\☆\\ \..
\、*\\ ☆..
、\、、\、
\★ I ♥ U ★。
。、、、、、 .
Happy To Day! ..
、、。\\☆ ..
。\☆\\\. .
\、*\\☆ ..
。 ★。 ☆ 。. . .
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
. . . |画_画|_'|☆ .
。 ☺-☺ ☆ . . . ..
SMS 18734 gửi 8509
Tin Nhắn Số 21
.*""+._. +""*. . . . . . .
..*. . . I . . .* . . . . . . .
. . ."+._ .+" . . . . . . . . .
. . . .*""+._.+""* . . .
. . . ..*. Love .* . . . .
. . . . . . "+._.+". . . . . .
. . . . . ..*""+._.+""*.
. . . . . . .*. .You. .*. .
. . . . . . . . ."+._.+" . . .
SMS 18735 gửi 8509
Tin Nhắn Số 22
.*"**:_:**"*.
*. ..Em .... àk.. .*
"+.. ..☆.. ..+"
(*._.) "*._.*" (._.")
\。 \、。\
.*"*:._ ☆_.:*"*.
*"I.LOVE.U"*
"+.. ..☆.. ..+"
(*._.) "*._.*" (._.")
\。 \、。\
Yêu ☺ +☺=♥ Em
SMS 18736 gửi 8509
Tin Nhắn Số 23
☆ ·.¸(`'·.¸* ¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
。ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆
SMS 18737 gửi 8509
Tin Nhắn Số 24
____$$ $_____$$$_____
__$_ ____$_$_____$___
__$ ______$______$___
___ $___S2/S2___$____
_ ____$_LOVE _$__ ___
_______$___$________
_________$__________
SMS 18738 gửi 8509

Ads - Nhà tài trợ :

[ Home ][ Reload ][ Báo Lỗi ]
Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3957 gửi 8009
Thống Kê :
C-STAT

•Hỗ Trợ:Công cụ Admin:
Tạo-ABlog-EBlog-Upfile-File
Cực HOT. Bói tình yêu Online
SEO : Bạn đến từ :
Sitemap.xml | Sitemap.html
Tags: SMS, đẹp,SMS, , nghĩa,....Sms, hay,mẫu, tin, nhắn, chúc, hay,tin, nhắn, xếp, hình, hay,tin, nhắn, xếp, hình, , nghĩa,tin, nhắn, hình, đẹp,ứng, dụng, gửi, tin, nhắn, hình