pacman, rainbows, and roller s
Dịch trang sang :
◆ Mùa thu để lại lá vàng,
Anh đi để lại cho nàng thằng cu.

◆ Đắng cay chua ngọt đã từng.
Anh mà bỏ rượu, em đừng có mơ


Upload| Clip| Đua Top|Game|

[Thông Báo] Sau vài ngày nữa, wap sẽ chuyển qua Wap truyện www.vinatruyen.xwap.info tin tức mobile, thủ thuật, truyện,..sẽ cập nhật ở vinatruyen. Trân trọng thông báo.

•Quyết tâm xây dựng 1 nền wap việt không lừa đảo→♥WapTienIchSo1♥←

Nhiều bạn có thể không biết về vấn đề này,mình xin giới thiệu : Mod Dual SCREEN là mod game JAVA mà màn hình điện thoại chia ra làm hai,mỗi bên chơi 1 nick game (vd : avatar,army,...),cái này giống như gép x2 game,sử dụng máy tính để thực hiện nhé :
Nội dung: Bước 1:
Mở "Classes Refactor". Chọn file
jar, ở mục prefix điền là
"wap2tek" hoặc cái gì cũng đc
nhưng mà phải đúng tiêu chuẩn
đặt tên trong JAVA (không bắt
đầu bằng số và không có kí tự
đặc biệt)
Ở mục "Target directory" chọn 1
thư mục trống để giải nén và lưu
các class đã được chỉnh sửa.
Sau đó chọn "Process" để thực
hiện. Đây là log của nó

[6/23/2012 11:06:09 AM]--->
Create Directory C:\Documents
and Settings\Admin\Desktop
\Mod\\wap2tek[6/23/2012
11:06:09 AM]---> Start Unzip C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\OngameMini.jar to C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod\[6/23/2012
11:06:10 AM]--> Okie, Unziped
[6/23/2012 11:06:10 AM]--->
Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod\ with root C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod\[6/23/2012
11:06:10 AM]---> Start BuildMap
from Dir C:\Documents and
Settings\Admin\Desktop\Mod
\main with root C:\Documents
and Settings\Admin\Desktop
\Mod\[6/23/2012 11:06:10 AM]
---> Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod\META-INF with
root C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod
\[6/23/2012 11:06:10 AM]--->
Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod
ormal with root
C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod
\[6/23/2012 11:06:10 AM]--->
Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod
ormal\card with
root C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod
\[6/23/2012 11:06:10 AM]--->
Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod
ormal\font with
root C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod
\[6/23/2012 11:06:10 AM]--->
Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod\ongame with root
C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod
\[6/23/2012 11:06:10 AM]--->
Start BuildMap from Dir C:
\Documents and Settings\Admin
\Desktop\Mod\wap2tek with
root C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod
\[6/23/2012 11:06:10 AM]
-------------------------------------------
[6/23/2012 11:06:10 AM]---
>Start Refactor[6/23/2012
11:06:14 AM]---> Create Directory
C:\Documents and Settings
\Admin\Desktop\Mod\wap2tek
\main[6/23/2012 11:06:14 AM]
-------------------------------------------
[6/23/2012 11:06:14 AM]---
>Refactor Done !!![6/23/2012
11:06:14 AM]
=========================
=========================
=========[6/23/2012 11:06:14
AM]Mission DONE! In
00:00:04.7968750
Bước 2:
Mở "Classes Renamer". Mục
"Directory" bạn chọn thư mục đã
giải nén ở bước 1.
Sau đó thêm 4 dòng sau vào(Xem
hình):

"javax/microedition/midlet/
MIDlet" -> "javaz/microedition/
midlet/MIDlet""javax/
microedition/lcdui/Canvas" ->
"javaz/microedition/lcdui/
Canvas""javax/microedition/
lcdui/Display" -> "javaz/
microedition/lcdui/
Display""javaz/microedition/
lcdui/Displayable" -> "javax/
microedition/lcdui/Displayable"
Sau đó chọn "RENAME" để thực
hiện.
Bước 3:
Giải nén toàn bộ file "javaz.zip"
vào thư mục ở bước 1.
Tiếp theo mở file "MANIFEST.MF"
trong thư mục "META-INF" ra và
để ý đến dòng MIDlet-1 sẽ có
dạng

MIDlet-1: <NAME>,<ICON>,<MIDlet
Class>
Hãy ghi nhớ chỗ <MIDlet class>
để làm ở bước tiếp theo.
Ví dụ ở game ongamemobi

MIDlet-1: Ongame Mini,/
icon.png,main.GameMidlet
==> midlet ở đây là
"main.GameMidlet"
Thay đổi <MIDlet Class> thành
"javaz.microedition.MainMidlet"
và lưu lại.
Bước 4:
Dùng ứng dụng việt hóa game
bất kỳ để mở file
"javaz.microedition.MainMidlet"
tìm đến dòng

ThanBaiKS.coreLG.TerrainMidlet
sửa thành

<prefix>.<MIDlet
class>với<prefix>: đã chọn ở
bước 1. Ở vd này là
"wap2tek"<MIDlet Class> : ở
bước 3
Vd:

wap2tek.main.GameMidlet
Tiếp theo tìm đến dòng

coreLG.TerrainMidlet
sửa thành

<MIDlet class>với<prefix>: đã
chọn ở bước 1. Ở vd này là
"wap2tek"
Vd:

main.GameMidlet
Sau đó lưu lại
Bước 5: Dùng Winrar hoặc dùng
mục "Send to" của Windows để
nén thư mục ở bước 1 lại theo
định dạng ZIP (Lưu ý: Mở thư
mục ra rồi chọn các file chứ
đừng chuột phải vào thư mục
nhé). Đổi tên thành *.jar và pem
thui
=== END ===
link down (mình chỉ up javaz và tools thôi,những phần mềm khác bạn có thể tìm trên google) :

»Tải xuống javaz.zip
»Tải xuống Tools.zip
»Lưu ý :Yêu cầu
PC phải cài .NET Framework 2.0 trở lên


Ads - Nhà tài trợ :

[ Home ][ Reload ][ Báo Lỗi ]
Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3957 gửi 8009
Thống Kê :
C-STAT

•Hỗ Trợ:Công cụ Admin:
Tạo-ABlog-EBlog-Upfile-File
Bói người yêu, bói tình yêu.
SEO : Bạn đến từ :
Sitemap.xml | Sitemap.html
Tags: XtGem.com