Disneyland 1972 Love the old s
Dịch trang sang :
◆Đời là phù du...ngu là phù mỏ
◆Bán nỗi buồn cho những kẻ thừa vui

Upload| Clip| Đua Top|Game|

[Thông Báo] Sau vài ngày nữa, wap sẽ chuyển qua Wap truyện www.vinatruyen.xwap.info tin tức mobile, thủ thuật, truyện,..sẽ cập nhật ở vinatruyen. Trân trọng thông báo.

•Quyết tâm xây dựng 1 nền wap việt không lừa đảo→♥WapTienIchSo1♥←

Cách làm chử TM nhỏ trên đầu ™
hay ® và nhiều thứ khác
ví dụ bạn muốn viết Admin™
( hay Admin®) thì làm cách sau:
Gõ văn bản sau đó đè nhấn Alt +
0153 => điều kỳ diệu sẽ xuất hiện

- Mình sẽ cung cấp thêm một số
ký tự đặt biệt nữa cho các bạn
tham khảo
ALT-0128 €
ALT-0129 ?
ALT-0130 ‚
ALT-0131 ƒ
ALT-0132 „
ALT-0133 …
ALT-0134 †
ALT-0135 ‡
ALT-0136 ˆ
ALT-0137 ‰
ALT-0138 Š
ALT-0139 ‹
ALT-0140 Œ
ALT-0141 ?
ALT-0142 Ž
ALT-0143 ?
ALT-0144 
ALT-0145 ‘
ALT-0146 ’
ALT-0147 “
ALT-0148 ”
ALT-0149 •
ALT-0150 –
ALT-0151 —
ALT-0152 ˜
ALT-0153 ™
ALT-0154 š
ALT-0155 ›
ALT-0156 œ
ALT-0157 
ALT-0158 ž
ALT-0159 Ÿ
ALT-0161 ¡
ALT-0162 ¢
ALT-0163 £
ALT-0164 ¤
ALT-0165 ¥
ALT-0166 ¦
ALT-0167 §
ALT-0168 ¨
ALT-0169 ©
ALT-0170 ª
ALT-0171 «
ALT-0172 ¬
ALT-0174 ®
ALT-0175 ¯
ALT-0176 °
ALT-0177 ±
ALT-0178 ²
ALT-0179 ³
ALT-0180 ´
ALT-0181 µ
ALT-0182 ¶
ALT-0183 ·
ALT-0184 ¸
ALT-0185 ¹
ALT-0186 º
ALT-0187 »
ALT-0188 ¼
ALT-0189 ½
ALT-0190 ¾
ALT-0191 ¿
ALT-0192 À
ALT-0193 Á
ALT-0194 Â
ALT-0195 Ã
ALT-0196 Ä
ALT-0197 Å
ALT-0198 Æ
ALT-0199 Ç
ALT-0200 È
ALT-0201 É
ALT-0202 Ê
ALT-0203 Ë
ALT-0204 Ì
ALT-0205 Í
ALT-0206 Î
ALT-0207 Ï
ALT-0208 Ð
ALT-0209 Ñ
ALT-0210 Ò
ALT-0211 Ó
ALT-0212 Ô
ALT-0213 Õ
ALT-0214 Ö
ALT-0215 ×
ALT-0216 Ø
ALT-0217 Ù
ALT-0218 Ú
ALT-0219 Û
ALT-0220 Ü
ALT-0221 Ý
ALT-0222 Þ
ALT-0223 ß
ALT-0224 à
ALT-0225 á
ALT-0226 â
ALT-0227 ã
ALT-0228 ä
ALT-0229 å
ALT-0230 æ
ALT-0231 e
ALT-0232 è
ALT-0233 é
ALT-0234 ê
ALT-0235 ë
ALT-0236 ì
ALT-0237 í
ALT-0238 î
ALT-0239 ï
ALT-0240 ð
ALT-0241 ñ
ALT-0242 ò
ALT-0243 ó
ALT-0244 ô
ALT-0245 õ
ALT-0246 ö
ALT-0247 ÷
ALT-0248 ø
ALT-0249 ù
ALT-0250 ú
ALT-0251 û
ALT-0252 ü
ALT-0253 ý
ALT-0254 þ
ALT-0255 ÿ
Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149
ă : 0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269
â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í : 161
à : 133
è : 138
ù : 151
đ : 0240
Ð = 0720 / 0208
¥ : 157 ( ví dụ : ¥êu )
ƒ : 159
¼ :172
½ : 171
░ : 176
§ : 0167
¨ : 0168
© : 0169
ª : 0170
« : 0171
» : 0187
® : 0174
¯ : 0175
± : 0177
€ : 0128
µ : 0181
™ : 0153
æ : 0230
ß = 01247
▀ = 1247
¿ = 936
† = 01414
° = 2040
£ = 156
¢ = 0162
¾ = 01214
Þ = 0222
× = 0215
¤ = 021412
ž = 0158
o = 0111
► = 784
▲ = 798
≈ = 759
¬ = 426
♪ = 269
♀ = 268
♂ = 267
◘ = 264
◙ = 266
Γ = 226
...Còn nhiều,bạn thử lên Worlds và mò thử xem :D


Ads - Nhà tài trợ :
Đại Ma Vương
Vùng đất tối tăm của Đại Ma Vương Fushiki đang gặp phải những nguy hiểm. Con trai Fushiki mang dòng máu huyềnthoại đã kiên cường vượt quamuôn ngàn thử thách kế tục ngôi vị Đại Ma Vương, trở thành Đại Ma Vương hùng mạnh nhất lịch sử.

[ Home ][ Reload ][ Báo Lỗi ]
Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3957 gửi 8009
Thống Kê :
C-STAT

SEO : Bạn đến từ :
Sitemap.xml | Sitemap.html
Tags: XtGem.com